Công ty TNHH SX&ĐT Long Phát

Dù cà phê, dù lệch tâm 6

Dù cà phê, dù lệch tâm 5

Dù cà phê, dù lệch tâm 4

Dù cà phê, dù lệch tâm 3

Dù cà phê, dù lệch tâm 2

Dù cà phê, dù lệch tâm 1